info@outsidebouwadvies.nl

neem contact op: 06 - 27 16 27 17

Outside Bouwadvies

Outside Bouwadvies is een jong en betrokken bouwadviesburo. Betrokken bij mens en milieu. Met passie voor techniek en wet- en regelgeving voor het juiste bouwadvies.


DNR & Voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Outside Bouwadvies is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van technischontwerp, advies en management in de bouw.

De meest recente editie, waarin onder andere aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, is juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Contact

Bouwbesluittoetsing

EPC berekeningen

MPG berekeningen

Bouwkundig tekenwerk

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk tijdens alle fasen in een bouwproces. Van ontwerp (indien gewenst met architect) tot werktekening. Hieronder vallen dus (Schets/Voorlopig/Definitief) ontwerp, bouwaanvraagtekeningen incl. principedetails, bestektekeningen, werktekeningen en uitvoeringsdetails. Kortom; alles wat nodig is voor een probleemloze bouw.

Outside Bouwadvies | Bouwkundig tekenwerk